Poplatky za niektoré úkony

Pri týchto úkonoch sa nevyhnete poplatkom

Vydanie vodičského preukazu (alebo medzinárodného vodičského preukazu a ich rozšírenie) … 6,50 €

Vydanie vodičského preukazu pri strate alebo poškodení predchádzajúceho … 13 €

Vydanie vodičského preukazu po jeho odcudzení … 6,50 €

Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody … 16,50 €

Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla … 5 €

Pridelenie EČV a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov … 16,50 €

Pridelenie EČV a vydanie takejto tabuľky EČV za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku … 16,50 € (za každú tabuľku)

Pridelenie EČV a vydanie tabuľky s EČV vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla … 165,50 €

Pridelenie EČV a vydanie tabuľky s EČV vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla … 182 €

Dávame Vám do pozornosti:

AutoObuv.sk | Autovybava.sk | e-Pneumatiky.sk | Portsystem.sk

Zdieľaj to