Cenník

Cenník skupín vodičského oprávnenia skupiny B a A.

Výcvik

 • Cena za výcvik pre skupinu „B“ sa odvíja od situácie na trhu. Aktuálna cena je 955 €. Potvrďte si ju telefonicky, SMS, či e-mailom.
 • Cena za výcvik pre skupinu „A“ sa odvíja od situácie na trhu. Aktuálna cena je 750 €. Potvrďte si ju telefonicky, SMS, či e-mailom.
 • Cena je vždy za celý kurz, v nej je započítaná aj jazda na záverečnej skúške.
 • Cena kurzu je vrátane DPH!

Celkový počet hodín výcviku vo vedení vozidla je 30 vyučovacích hodín po 45 minút v premávke a 4 vyučovacie hodiny po 45 minút nácviku na autocvičiska a 4 hodiny na autotrenažéri.

Kondičný výcvik

 • Cena kondičnej jazdy na osobné motorové vozidlo záleží od celkového počtu hodín, ktoré chcete absolvovať.
 • V súčasnosti sa pohybuje od 20 € za 1 vyučovaciu hodinu /45 minút/.

Cena vodičského oprávnenia skupiny B a A zahŕňa

 • v sume je zahrnutá cena za výuku teoretickej a praktickej časti kurzu a to je: výuka zásad bezpečnej jazdy, teória vedenia motorových vozidiel, teoretické oboznámenie sa s vozidlom, náuka o konštrukcii motorových vozidiel, pravidlá cestnej premávky (zákon číslo 8/2009 a vyhlášky 9 z roku 2009). Praktickú časť zahŕňa výcvik na autotrenažeri, praktické oboznámenie sa s vozidlom, konštrukciou motorového vozidla, výcvik na autocvičisku a výcvik praktickej jazdy v cestnej premávke, vrátane jazdy na záverečnej skúške
 • cena kurzu je vrátane DPH

Zdarma ponúkame

 • zapožičanie učebníc, CD nosičov, USB kľúčov a testov z pravidiel cestnej premávky
 • všetky potrebné tlačivá (potvrdenie o lekárskej prehliadke, prihláška do kurzu)
 • voľba inštruktora a auta

Zľavy a bonusy

 • hromadné zľavy (od 4 klientov)
 • vernostné zľavy  (pre bývalých klientov (napr. kondičná jazda), odporúčanie nového klienta (rodinného príslušníka, spolužiaka))
 • zľavy pri kombinácií skupín a podskupín
 • ako bonus jazda po diaľnici pre zručnejších klientov, alebo na požiadanie
 • ďalší bonus je platba na splátky bez navýšenia ceny

Cena vodičského oprávnenia skupiny B a A nezahŕňa

 • v sume nie je zahrnutá cena kurzu prvej pomoci (cena sa pohybuje od 20 – 25 €)
 • v cene nie je poplatok za správne konanie na záverečnú skúšku (cena za kolky – 33 € (auto) a 16,50 € (motocykel))
 • opravná skúška taktiež nie je v cene vodičáku (v prípade, ak by sa konala opravná skúška, jej cena je 95 € (doplňujúca výučba teórie, 2x jazda, predvedenie na opravnú skúšku), plus 8 € za kolok)

Ostatné

Informácie o cenách ostatných kurzov Vám radi poskytneme e-mailom, SMS, telefonicky, prípadne osobne.

Dávame Vám do pozornosti:

AutoObuv.sk | Autovybava.sk | e-Pneumatiky.sk | Portsystem.sk

Zdieľaj to