Nové právomoci polície

Muži zákona majú nové kompetencie

Od 1. novembra 2016 získali muži zákona nové kompetencie. Tie sa týkajú zisťovania alkoholu pri nehode, či napríklad zadržiavania vodičských preukazov.

Zisťovanie alkoholu pri nehode

  • Ak sa vodiči odmietnu podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu či inej návykovej látky, bude sa za dopravnú nehodu pokladať aj škodová udalosť v cestnej premávke, pri ktorej je škoda menšia ako 3 990 €. Pri takejto škode sa za iných okolností udalosť nepovažuje za dopravnú nehodu a polícia ju neobjasňuje.

Zadržanie vodičského preukazu

  • Policajti budú môcť zadržať vodičský preukaz aj tomu, kto ho nepredloží pri kontrole napríklad v obave, že mu ho dôvodne zadržia. Fyzicky mu ho síce neodoberú, ale dostane potvrdenie o jeho zadržaní. Povinnosťou vodiča bude takto „fiktívne“ zadržaný vodičský preukaz odovzdať polícii do 7 dní.
  • K právomociam polície pribudne aj oprávnenie zadržať vodičský preukaz až do právoplatného ukončenia veci v prípadoch, keď možno uložiť zákaz vedenia motorového vozidla.

Nové právomoci vojenskej polície

  • Vojenskí policajti získavajú možnosť zadržať osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla z rovnakých dôvodov, ako ich môže zadržať príslušník Policajného zboru.

Prísnejšie proti pirátom

Novela zákona ide prísnejšie aj proti šoférom, ktorí si cestu pomýlili s pretekárskou dráhou. Policajt už po novom nemusí takéhoto previnilca potrestať na mieste. Dáva mu možnosť posunúť porušenie najvyššej povolenej rýchlosti priamo do správneho konania. Doteraz mohli riešiť rýchlu jazdu len v blokovom konaní, čiže udelením pokuty na mieste. Postihy boli pri takomto riešení nižšie a taktiež nebolo možné zadržať vodičský preukaz.

 

  • Za prekročenie rýchlosti môžete ísť priamo na dopravný inšpektorát.
  • V správnom konaní sú pokuty vyššie.
  • Môžu vám zadržať vodičský preukaz.

Dávame Vám do pozornosti:

AutoObuv.sk | Autovybava.sk | e-Pneumatiky.sk | Portsystem.sk

Zdieľaj to