Alkohol za volantom

Za alkohol za volantom až na 1 rok do väzenia

Počty dopravných nehôd, pod ktoré sa podpísal alkohol, sú stále vysoké. Alarmujúce sú aj čísla obetí. Od novembra čakajú previnilcov oveľa prísnejšie tresty. Dokonca nemusia spôsobiť ani haváriu, či niekoho zraniť a môžu až na rok skončiť za mrežami. Zavádzajú sa aj testy na závislosť od návykových látok.

Postihy za alkohol za volantom

  • Ak šoféra za volantom pristihnú opitého alebo pod vplyvom návykových látok, pošlú ho na preskúmanie, či nie je od alkoholu alebo týchto látok závislý. Ak zistia, že je závislý, odoberú mu vodičské oprávnenie pre stratu psychickej spôsobilosti. Ak závislosť nezistia, pošlú ho k psychológovi.
  • Za 1 a viac promile alkoholu v krvi hrozí až 1 rok väzenia.
  • Kto za 5 rokov dvakrát požije pred jazdou alkohol alebo návykovú látku, príde o vodičský preukaz. Ak ho bude chcieť získať späť, musí nanovo absolvovať celý kurz v autoškole, vyšetrenie u psychiatra , či nie je od týchto látok závislý, a zároveň bude musieť absolvovať „sedenia“ u psychiatrov.
  • Doživotný trest zákazu činnosti súd uloží tomu, kto viedol dopravný prostriedok pod vplyvom alkoholu s hladinou 1 a viac promile a dvakrát bol už za takéto konanie odsúdený.

Testovanie na alkohol, omamné a psychotropné látky

  • Policajti majú právo preveriť stav vodiča dychovou skúškou, ktorou sa určí objemové percento alkoholu v krvi. Pri podozrení na požitie omamných alebo psychotropných látok sa zisťovanie ich prítomnosti vykonáva psychomotorickým vyšetrením, alebo orientačným testovacím prístrojom a následným vyšetrením odobratej vzorky.
  • Ak sa šofér, u ktorého majú policajti podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu alebo omamnej látky, odmietne podrobiť vyšetreniu, lekár stanoví stupeň opitosti podľa klinických príznakov.
  • V prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia krvi musí šofér za laboratórne testy zaplatiť! Test na alkohol môže vyjsť až na približne 20 €, za iné omamné látky až na 50 €.

Dávame Vám do pozornosti:

AutoObuv.sk | Autovybava.sk | e-Pneumatiky.sk | Portsystem.sk

Zdieľaj to