Adresa: Levočská 20/A, 080 01 Prešov, GSM: 0905 940 333, 0911 940 333, E-mail: marek@autoskolatinka.sk

 

 

 

Kurzy otvárame priebežne! Cena kurzu je stanovená dohodou. Teší sa na Vás Autoškola TINKA!

O nás
Naša ponuka Podmienky získania VO Prihláška O výcviku O skúške Skúšobné testy Príprava na STK Užitočné informácie Fotogaléria Tip na www, wap Kontakt Mapa

Stránkové hodiny:

Pondelok až Štvrtok
od 15,30 do 18,30 hod.

Práca a štúdium v zahraničí, EÚ (www.freejob.sk).

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

SKÚŠOBNÉ TESTY

Cvičný skúšobný test pre skupinu "A50" "A" "B"
Klikni na predchádzajúci riadok a otvorí sa Ti test vo formáte WORD!

Cvičný skúšobný test pre skupinu "C" "D" "T"
Klikni na predchádzajúci riadok a otvorí sa Ti test vo formáte WORD!

Ukážka otázok z náuky o konštrukcii a údržbe motorových vozidiel.

OTÁZKY:

1. Vymenujte hlavné časti štvordobého zážihového motora.
2. Charakterizujte rozvod OHV.
3. Popíšte akumulátor. /funkciu, hlavné časti , údržbu/
4. Vymenujte druhy náprav.
5. Aká je funkcia akceleračnej pumpičky.

SPRÁVNE ODPOVEDE :

Odpoveď 1:

Štvordobý zážihový motor sa skladá z:

- pevných častí: hlava válcov, blok válcov, kľuková skriňa, valce, olejová vaňa
- pohyblivých častí:

A. kľukový mechanizmus /kľukový hriadeľ, ojnica, piest, piestne krúžky, piestny čap, segerové poistky/
B. rozvodový mechanizmus /vačkový hriadeľ, zdvíhátka, ventilové tyčky, váhadlá, ventily, vratné pružiny/

Odpoveď 2:

Vačkový hriadeľ je umiestnený v bloku motora. Cez zdvíhadlá, ventilové tyčky a váhadlá sú ovládané ventily (sacie a výfukové). Ventily sú uzatvárané vratnými pružinami. Pohon vačkového hriadeľa je článkovou reťazou. U každého druhu rozvodu sa kľukový hriadeľ otočí 2 krát a vačkový 1 krát.

Odpoveď 3:

Akumulátor je stálym zdrojom elektrickej energie vo vozidle. K hlavným častiam akumulátora patria: obal, články, kladné(+) a záporné (-) olovené dosky, separátory, kladný a záporný vývod akumulátora. Články sú v obale ponorené do elektrolytu (zmiešaná kyselina sírová s destilovanou vodou na hustotu 28 až 32 Bé) Údržba akumulátora: dolievanie destilovanej vody, čistota a dotiahnutie kladného a záporného kontaktu.

Odpoveď 4:

Nápravy rozoznávame:

A/ predná  - zadná  - stredná (ak je použitá)
B/ hnaná - hnacia (prenos motorickej sily)
C/ riadená  - neriadená

Odpoveď 5:

Akceleračná pumpička je súčasťou karburátora. Je spojená s pedálom plynu. Slúži na okamžité obohatenie zmesi pri stláčaní pedálu plynu.

Odporúčaná literatúra.

Naša autoškola odporúča svojim frekventantom knižné vydanie učebníc od vydavateľstva Ing. Miroslav Mračko, EPOS, ktoré ponúka nasledovné tituly pre autoškoly:

1. Ľ. Tvorík, Ing. Zeman: Učebnica pre autoškoly
2. Predpisy o premávke na pozemných komunikáciách do vrecka
3. Aktualizované skúšobné testy pre autoškoly (A4)
4. Aktualizované cvičné testy pre autoškoly (A4)
5. Križovatky do vrecka
6. Prvá pomoc pre vodičov a autoškoly s testami

viac na www.epos.sk

Veľmi dobrou učebnou pomôckou je aj učebnica v elektronickej verzii o ktorej sa dozviete viac na www.cdvodicak.sk

Google

Elektronický výpis zo živnostenského registra SR
Verejná štatistika návštevnosti webu Autoškola TINKA

Autoškola TINKA vznikla vydaním evidenčného dokladu Okresným úradom v Prešove - odbor dopravy a cestného hospodárstva na vykonávanie:

- výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie pre skupiny: AM, B1, B, A > 25 kW

- doškoľovacieho kurzu vodičov skupiny: AM, B1, B, A > 25 kW

- školenie vodičov z povolania

     Copyright © 2002 - 2015, Marek Sasarák - Autoškoly TINKA, All rights reserved.

|

Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET